შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრის სერტიფიკაციის ორგანო
საწყისი
სერტიფიკაციის ორგანო
კითხვა-პასუხი
სიახლეები
კონტაქტი
უძრავი ქონების შეფასება

სერტიფიცირებული პირები

სახელი, გვარი
ტელეფონი
ელ.ფოსტა
მოქმედების ვადა
სერტ.
levan labaZe 
557648149 
labadze.levan07@gmail.com 
2025-05-04 
pdf
elguja bocvaZe 
571442484 
ebotsvadze@tbcbank.com 
2026-02-19 
pdf
mamuka abramiSvili 
591071343 
Mamuka.abram@gmail.com 
2026-02-08 
pdf
maTe gulverdaSvili 
571508444 
mate.gulverdashvili@gmail.com 
2026-02-19 
pdf
kote aivazaSvili 
593720232 
kote.aivazashvili@nexia.ge 
2026-01-30 
pdf
levan WiWinaZe 
599484443 
levchichi@yahoo.com 
2026-01-30 
pdf
mariam xuleliZe 
579185818 
khulelidzemariami@gmail.com 
2026-02-01 
pdf
ana sesaZe 
598738333 
asesadze@bog.ge 
2026-02-01 
pdf
mariami begiaSvili 
599428160 
mariko.begiashvili@mail.ru 
2026-01-25 
pdf
uCa xucianiZe 
599954775 
uchakhutsianidze@gmail.com 
2026-01-22 
pdf
malxaz wulukiZe 
577112646 
mtsulukidzeexpert@gmail.com 
2024-07-26 
pdf
giorgi xasaia 
591211740 
giorgi.khasaia@gmail.com 
2025-12-25 
pdf
levan beriZe 
599582024 
l.beridze09@gmail.com 
2025-12-27 
pdf
goga gergedava 
577116136 
sashemfaseblobiuro@gmail.com 
2025-11-27 
pdf
nika qobulaZe 
577631400 
nika.qobuladze98@gmail.com 
2025-12-21 
pdf
asida WeliZe 
558589954 
askofeedback@gmail.com 
2025-12-21 
pdf
mixeil kalmaxeliZe 
595578083 
m.kalmakhelidze@mof.ge 
2025-12-21 
pdf
rati merkvilaZe 
598238485 
r.merkviladze@gmail.com 
2025-12-20 
pdf
daviT TeTvaZe 
577943386 
dtetvadze@expertiza.gov.ge 
2025-12-20 
pdf
daviT lorTqifaniZe 
577344123 
dlortkiphanidze@expertiza.gov.ge 
2025-12-20 
pdf
maia xaCiZe 
595301002 
mkhachidze@bdo.ge 
2025-12-18 
pdf
irakli lomiZe 
555193913 
liraklil@yahoo.com 
2025-12-15 
pdf
giorgi futuriZe 
577055907 
gputuridze@yahoo.com 
2025-12-15 
pdf
levan bitaraSvili 
599042732 
lbitarashvili@yahoo.com 
2025-12-15 
pdf
Tamaz iaSvili 
599375071 
tamaziashvili@gmail.com 
2025-12-15 
pdf
zaali nikuWaZe 
555359173 
z.nikuchadze@gmail.com 
2025-12-18 
pdf
beqa CubiniZe 
574204206 
beqa_chubinidze@bk.ru 
2025-12-18 
pdf
niko vaCnaZe 
577055133 
nikovachnadze@gmail.com 
2025-12-14 
pdf
zaza kacitaZe 
577344023 
zkatsitadze@forensics.ge 
2025-12-14 
pdf
ana megreliSvili 
557520372 
amegrelishvili@expertiza.gov.ge 
2025-12-14 
pdf
giorgi kuWuxiZe 
577344029 
gkuchukhidze@forensics.ge 
2025-12-14 
pdf
levan CuTlaSvili 
577344046 
lchutlashvili@forensics.ge 
2025-12-14 
pdf
nino Sonia 
593363111 
nshono777@yshoo.co.uk 
2025-12-14 
pdf
ilia konjaria 
577344025 
ikonjaria@forensics.ge  
2025-12-14 
pdf
laSa lomiZe 
577344045 
llomidze@forensics.ge 
2025-12-14 
pdf
Tamar tatiSvili 
577303335 
tamar.tatishvili@colliers.ge 
2025-12-07 
pdf
mariam xizaniSvili 
593467222 
Mariam_khizanishvili@iliauni.edu.ge 
2025-12-07 
pdf
eTeri gogia 
593244169 
eterigogia@yahoo.com 
2025-12-07 
pdf
durmiSxan ZigraSvili 
577426121 
d.dzigrashvili@gmail.com 
2025-12-07 
pdf
nana CalabaSvili 
599582211 
nana_cala@mail.ru 
2025-11-30 
pdf
daviT abramiSvili 
593287428 
davit.abramishvili@gmail.com 
2025-11-30 
pdf
jemal ZnelaZe 
577460131 
jemalidz@gmail.com 
2025-11-30 
pdf
aleqsandre abeliani 
571966060 
alexandreabeliani@yahoo.com 
2025-11-30 
pdf
nana xurcilava 
595520700 
nanuka.khurtsilava@gmail.com 
2025-11-30 
pdf
mamuka doRonaZe 
593338461 
m.dogonadze@rs.ge 
2025-11-30 
pdf
vasil yanaSvili 
577447750 
v.kanashvili@rs.ge 
2025-11-30 
pdf
nino mecxovriSvili 
595787152 
ninom@mail.ru 
2025-11-27 
pdf
nargiz qobulaZe 
577344084 
nakobuladze@forensics.ge 
2025-11-27 
pdf
mariami elbaqiZe 
571020295 
elbaqidzemari18@yahoo.com 
2025-11-16 
pdf
anri roxvaZe 
571212772 
aroxvadze98@gmail.com 
2025-11-16 
pdf
salome lariaSvili 
555373767 
salilariashvili@gmail.com 
2025-11-16 
pdf
nino kupraviSvili 
591516174 
nino.kupravishvili@terabank.ge 
2025-11-16 
pdf
vladimer qecbaia 
555603025 
vladimer.Ketsbaia@terabank.ge 
2025-11-16 
pdf
besik TevdoraZe 
597489482 
btevdoraze@gmail.com 
2025-11-15 
pdf
besiki yufunia 
599118620 
besokupunia@yahoo.com 
2025-11-15 
pdf
veriko iobaSvili 
555262632 
verikoiobashvili@yahoo.com 
2025-11-10 
pdf
SoTa jimSeleiSvili 
591349606 
shota.jimsheleishvili@basisbank.ge 
2025-11-10 
pdf
dimitri arevaZe 
598588814 
dimitriarevadze@gmail.com 
2025-10-10 
pdf
nikoloz ostapenko 
558307703 
nika.ostapenko@gacc.com.ge 
2025-10-30 
pdf
zurabi Sengelaia 
593 227 447 
kolxi2005@mail.ru 
2025-10-30 
pdf
mariam Zagania 
598284850 
mari_dzago@yahoo.com 
2025-10-24 
pdf
ana CalabaSvili 
598205245 
ana_chalabashvili@mail.ru 
2025-10-24 
pdf
ramaz bolqvaZe 
597778777 
ramazibolkvadze@gmail.com 
2025-10-24 
pdf
robert rusieSvili 
599210541 
robertrusieshvili@yahoo.com 
2025-10-24 
pdf
guram gigineiSvili 
593533153 
ggigineishvili@hbg.ge 
2025-10-24 
pdf
kaxaber gogilaSvili 
595729972 
gogilashvilikakhaber@gmail.com 
2025-10-24 
pdf
koba papiaSvili 
599102141 
papiashvilikoba@yahoo.com 
2025-10-17 
pdf
vaJa TabuaSvili 
598554563 
vtabuashvili@bdo.ge 
2025-10-17 
pdf
Sorena gigolaSvili 
598646433 
shorenamail@yahoo.com 
2025-10-17 
pdf
zurab revaziSvili 
555268108 
revazishvili.zura@yahoo.com 
2025-10-10 
pdf
eliso burkiSvili 
599221355 
eliso.burkishvili@colliers.ge 
2025-10-10 
pdf
ivane turaSvili 
595554607 
turashvili60@mail.ru 
2025-10-03 
pdf
irakli SveliZe 
599470185 
ishvelidze@bdo.ge 
2025-10-03 
pdf
irakli kareliZe 
551442121 
irakli_kare@yahoo.com 
2025-10-03 
pdf
Tornike salayaia 
571330455 
tsalayaia@yahoo.com 
2025-10-03 
pdf
avTandil burjaliani 
579705522 
a.burjaliani@gmail.com 
2025-09-26 
pdf
sofo bakuraZe 
595001311 
sophobakuradze@yahoo.com 
2025-09-26 
pdf
sofiko mamforia 
577381414 
sofo-m@mail.ru 
2025-09-26 
pdf
giorgi zubiaSvili 
595708844 
g_zubiashvili@cu.edu.ge 
2025-09-22 
pdf
gela bukia 
595110-509 
gelabukia73@gmail.com 
2025-09-22 
pdf
kaxa zubiaSvili 
574780778  
kakhazubia@gmail.com 
2025-09-22 
pdf
levan mamniaSvili 
577056022  
l.mamniashvili@yahoo.com 
2025-09-22 
pdf
paata seqania 
598444443 
pseqania@yahoo.com 
2025-09-22 
pdf
givi kusiani 
596115088 
givi.kusiani@auditingcompanyexpert.com 
2025-09-14 
pdf
nino mJavanaZe 
591101404 
niniamzhavanadze@gmail.com 
2025-09-14 
pdf
emzar qaTamaZe 
593364649 
emzar71@mail.ru 
2025-09-14 
pdf
mindia tabaRua 
593344637 
m.tabaghua@gmail.com 
2025-09-08 
pdf
Tamaz bukia 
591952424 
t.bukia1960@gmail.com 
2025-09-08 
pdf
donar beriZe 
591719455 
finalcut1992@gmail.com 
2025-09-08 
pdf
nato yaWeiSvili 
598105141 
natokacheishvili@yahoo.com 
2025-09-04 
pdf
mariam maRraZe 
595505343 
mariam.maghradze@colliers.ge 
2025-09-04 
pdf
mariam benaSvili 
593378838 
mariam.benashvili@colliers.ge 
2025-09-04 
pdf
mixeil abaiaZe 
577500805 
misha.abaiadze@moore.ge 
2025-09-04 
pdf
nikoloz uruSaZe 
577401023 
nikoloz@paragon.ge 
2025-07-31 
pdf
daviT amaSukeli 
577344024 
damashukeli@forensics.ge 
2025-07-31 
pdf
avTandil mamulaZe 
577205231 
avto.mamuladze@gmail.com 
2025-07-31 
pdf
daviT kvinikaZe 
593131418 
dkvinikadze@tbcbank.com.ge 
2025-07-31 
pdf
Teimuraz memaniSvili 
593377947 
temo_meman@mail.ru 
2025-07-31 
pdf
Tamaz janezaSvili 
599941329 
tamaz1955@yahoo.com 
2025-07-31 
pdf
daviT robaqiZe 
599301584 
davidrobakidze1956@gmail.com 
2025-07-31 
pdf
Tamar kapanaZe 
599555891 
tkapana09@gmail.com 
2025-07-31 
pdf
Salva axoiSvili 
568534499 
shalva.akhoishvili@pashabank.ge 
2025-07-28 
pdf
mirza CxikviSvili 
574947494 
marketingi83@mail.ru 
2025-07-28 
pdf
giorgi gurgeniZe 
551179856 
giorgigurgenidze99@gmail.com 
2025-07-28 
pdf
eka ToTlaZe 
555611137 
ekatotladzeeko@gmail.com 
2025-07-28 
pdf
berdia gaTenaZe 
599903560 
b.gatenadze@gmail.com 
2025-07-28 
pdf
nikoloz gigineiSvili 
599008071 
nikagiginaishvili@gmail.com 
2025-07-28 
pdf
TinaTin muzaSvili 
599777353 
tikomuzashvili11@gmail.com 
2025-07-12 
pdf
qeTevan petriaSvili 
598270777 
keti.petriashvili@colliers.ge 
2025-07-24 
pdf
giorgi gujabiZe 
595858844 
giorgigudj@yahoo.com 
2025-07-24 
pdf
daniel WiRlaZe 
597107699 
marinaguruli@mail.ru 
2025-07-24 
pdf
daviT gvancelaZe 
598281827 
davit.gvantseladze@yahoo.com 
2025-07-24 
pdf
maia miqautaZe 
551113386 
mikautadze22@gmail.com 
2025-07-24 
pdf
marexi togoniZe 
597111333 
mtogo1603@gmail.com 
2025-07-12 
pdf
qeTevan gabaiZe 
544443152 
qetigabaidze@gmail.com 
2025-07-12 
pdf
karlo CaxvaZe 
558622402 
Karlochakhvadze@gmail.com 
2025-07-12 
pdf
maia gvetaZe 
577567707 
m.gvetadze75@gmail.com 
2025-07-10 
pdf
lali kuWuxiZe 
577512520 
lilukutchukhidze@gmail.com 
2025-07-10 
pdf
anri WeliSvili 
577197324 
anrichelishvili@gmail.com 
2025-07-10 
pdf
aleqsandre margiSvili 
599377537 
margishvilia@gmail.com 
2025-06-26 
pdf
oTar Sengelia 
599958495 
otar2shengelia@gmail.com 
2025-06-26 
pdf
nika daraxveliZe 
599083288 
ndara2012@agruni.edu.ge 
2025-06-26 
pdf
zurab mgalobliSvili 
599574989 
mgaloblishviliz@gmail.com 
2025-06-26 
pdf
zurab SerazadiSvili 
555233033 
proexpco@gmail.com 
2025-06-26 
pdf
elene WiTanava 
511141445 
elene.tchitanava@gmail.com 
2025-06-08 
pdf
zurab xorava 
599585933 
khoravaz@gmail.com 
2025-06-08 
pdf
giorgi SarifaSvili 
599086889 
sharipashviligeorge@yahoo.com 
2025-06-01 
pdf
Tengiz xrustali 
555170407 
tengiz_khrustali@yahoo.com 
2025-06-01 
pdf
megi babunaSvili 
598185910 
megibabunashvili@yahoo.com 
2025-06-01 
pdf
giorgi melqaZe 
592513535 
g.melkadze@gmail.com 
2025-05-31 
pdf
levan qarTveliSvili 
599456375 
lkartvelishvili@bog.ge 
2025-05-31 
pdf
vaxtang gigaSvili 
557711276 
vakhtanggigashvili@gmail.com 
2025-05-31 
pdf
mariam gelaSvili 
592400427 
gelashvili396@gmail.com 
2025-05-25 
pdf
giorgi baraTeli 
599060262 
barateli555@gmail.com 
2025-05-25 
pdf
Ggivi cucqiriZe 
598626010 
tsutskiridzegigi@gmail.com 
2025-05-25 
pdf
giorgi mWedliSvili 
558151013 
giorgi.mchedlishvili92@gmail.com 
2025-05-25 
pdf
armaz msxalaZe 
598535152 
a.mskhaladze@gmail.com 
2025-05-25 
pdf
aleqsandre koxreiZe 
593330669 
akokhreidze@bog.ge 
2025-05-25 
pdf
naTela ciramua 
577155144 
info@base2023.ge 
2025-04-05 
pdf
giorgi CubiniZe 
597960321 
sangamestin@yahoo.com 
2025-05-22 
pdf
gurami duduCava 
577332238 
gugaduduchava88@gmail.com 
2025-05-22 
pdf
sofio xideSeli 
599040158 
skhidesheli@savvy.ge 
2025-05-18 
pdf
levan zarqua 
591006655 
audit-extra@list.ru 
2025-05-18 
pdf
avTandil modebaZe 
551105977 
avtandil.modebadze@yahoo.com 
2025-05-18 
pdf
zurabi mariamiZe 
599710777 
zurab.mariamidze@lb.ge 
2025-05-18 
pdf
giga nasyidaSvili 
598523120 
giganasyidashvili@gmail.com 
2025-05-04 
pdf
elizbar konceliZe 
595075191 
elizbar.kontselidze@mail.ru 
2025-05-04 
pdf
nino gelaZe 
592001234 
ninogeladze6@gmail.com 
2025-05-04 
pdf
beqa jabniZe 
591000997 
beqa.jabnidze@basisbank.ge 
2025-05-04 
pdf
TinaTin RvinifaZe 
577714949 
T.gvinifadze@gmail.com 
2025-05-01 
pdf
sofiko gogoberiSvili 
593517128 
soffuna@gmail.com 
2025-05-01 
pdf
TaTia jobava 
599846162 
tatuli.jobava@gmail.com 
2025-04-24 
pdf
inga gabaiZe 
595577091 
gabaidzeinga@gmail.com 
2025-04-24 
pdf
nino mJavanaZe 
591101404 
niniamzhavanadze@gmail.com 
2025-04-24 
pdf
Tea bregaZe 
558151227 
tikuna_tatuca@mail.ru 
2025-04-19 
pdf
grigol amaRlobeli 
598424040 
giga.amaglobeli@gmail.com 
2025-04-12 
pdf
guga daTukiSvili 
598525997 
gugadatukishvili@gmail.com 
2025-04-12 
pdf
laSa leJava 
574545544 
lashalezh@gmail.com 
2025-04-12 
pdf
nikoloz bagauri 
599888287 
info@paragon.ge 
2025-04-05 
pdf
nato muxigulaSvili 
577222503 
mukhigulashvili@icloud.com 
2025-04-05 
pdf
levan abaSiZe 
579086075 
labashidze@expertiza.gov.ge 
2025-04-05 
pdf
mariam wereTeli 
591194201 
mtsereteli@gpih.ge 
2025-04-05 
pdf
sofio kiknaZe 
555555443 
sofo@kkgroup.ge 
2025-03-28 
pdf
ia gogolaZe 
598434176 
iagogoladze@mail.ru 
2025-03-28 
pdf
omar doRonaZe 
595935193 
dogonadze1956@gmail.com 
2025-03-28 
pdf
zurab jaoSvili 
599901729 
jaoshvili@gmail.com 
2025-03-28 
pdf
levan broZeli 
577422488 
brodzeli_l@yahoo.com 
2025-03-21 
pdf
elguja xorava 
595750100 
elgujakhorava@yahoo.com 
2025-03-21 
pdf
nino razmaZe 
577070134 
nin_razmadze@cu.edu.ge 
2025-03-07 
pdf
cotne zarandia 
599951074 
cotne.zarandia@gmail.com 
2025-02-22 
pdf
inga talaxaZe 
568111109 
inge.tbsrealtor@gmail.com 
2025-02-22 
pdf
aleqsandre TaTeiSvili 
599507256 
sandrtat@gmail.com 
2025-03-01 
pdf
mariam darsania 
593746070 
m.darsania@yahoo.com 
2025-03-01 
pdf
naTia demetraSvili 
577055145 
natia demetrashvili@hotmail.com 
2025-03-01 
pdf
onise kokelaZe 
593195319 
reprua@gmail.com 
2025-03-01 
pdf
gia gagniZe 
599567121 
info@audit-company.com 
2025-03-01 
pdf
Teimuraz farcxalaZe 
599501370 
temuri.partskhaladze@crowe.ge 
2025-03-01 
pdf
levan maRlakeliZe 
577570057 
levan.maglakelidze@gmail.com 
2025-03-01 
pdf
goCa lobJaniZe 
577156915 
gocha.lobzhanidze7@gmail.com 
2025-03-01 
pdf
levan oqromWedliSvili 
598100536 
levani.big@gmail.com 
2025-02-10 
pdf
leila abaSiZe 
591714889 
leila.abashidze57@gmail.com 
2025-02-22 
pdf
meri CavleiSvili 
551956999 
merichavleishvili@gmail.com 
2025-02-22 
pdf
beqa samuSia 
599991857 
ms.samushia@gmail.com 
2025-02-22 
pdf
goCa garuCava 
571464651 
garuchavagocha@gmail.com 
2025-02-22 
pdf
TamTa goCelaSvili 
577575155 
tamtagochelashvili@gmail.com 
2025-02-10 
pdf
nino amilaxvari 
595142277 
namilakhvari@tbcbank.com.ge 
2025-02-10 
pdf
xviCa qarCava 
577009319 
logistics.khvicha@gmail.com 
2025-02-10 
pdf
nikoloz abramiSvili 
595221245 
abramishvili.nikoloz@mail.ru 
2025-02-10 
pdf
ioseb megreliSvili 
595696688 
sosomegrelishvili1969@gmail.com 
2025-02-07 
pdf
lado kuWava 
577992337 
lado17-17@mail.ru 
2025-02-07 
pdf
qeTevan xavTasi 
551409898 
khavtasiketevan@gmail.com 
2025-02-07 
pdf
aleqsandre iordaniSvili 
595545566 
Iordanishvili@gmail.com 
2025-02-07 
pdf
qeTevan cxomaria 
577344038 
kate_cxomaria@yahoo.com 
2024-12-28 
pdf
marine lomiZe 
599221776 
marina_lursmanashvili@yahoo.com  
2025-01-27 
pdf
karlo abramaSvili 
595214954 
karloabramishvili@gmail.com 
2025-01-24 
pdf
elene TorTlaZe 
577440121 
elene.tortladze@yahoo.com 
2025-01-24 
pdf
zurab jafariZe 
599517903 
z_japara@yahoo.com 
2025-01-24 
pdf
irakli gocaZe 
577264008 
irakli340@gmail.com 
2025-01-12 
pdf
vaxtan bajaZe 
577473910 
auditsc@gmail.com 
2025-01-12 
pdf
qristine margvelaSvili 
577344033 
kristinemargvelashvili@ymail.com 
2024-12-28 
pdf
giorgi gugeSaSvili 
597993869 
ggugeshashvili@bog.ge 
2024-12-28 
pdf
giorgi mSvidobaZe 
593422522 
giorgi.mshvidobadze7@gmail.com 
2024-12-28 
pdf
giorgi merkviliSvili 
577974777 
giorgi.merkvilishvili7@gmail.com 
2024-12-26 
pdf
nika feiqriSvili 
599589889 
nikopheik@gmail.com 
2024-12-26 
pdf
rusudan wulaia 
568333334 
ruska.tsulaia1@gmail.com 
2024-12-26 
pdf
Tamila cixiseli 
599226282 
tamoliziko9@gmail.com 
2024-12-26 
pdf
dimitri zamTaraZe 
533332336 
dimitrizamtaradze@gmail.com 
2024-12-26 
pdf
irakli caluRelaSvili 
595266926 
irakli.tsalugelashvili@gmail.com 
2024-12-26 
pdf
daviT xubulava 
533332336 
d.xublava@gmail.com 
2024-12-26 
pdf
Tamaz axpateli 
599355533 
takhpateli@gmail.com 
2024-12-28 
pdf
Tornike afxazava 
599201747 
tornike.apkhazava@colliers.ge 
2024-12-23 
pdf
ramaz mTvareliZe 
577255791 
mtvarelidzeramaz886@gmail.com 
2024-12-23 
pdf
mariam biWoSvili 
598207731 
mariambichoshvili@gmail.com 
2024-12-23 
pdf
nikoliz kirvaliZe 
577544488 
kirvalidzenikolas@gmail.com 
2024-12-23 
pdf
mixeil metreveli 
577773697 
mikheilmetreveli979@gmail.com 
2024-12-23 
pdf
vefxia mestviriSvili 
595070751 
vefxo83vefxo83@gmail.com 
2024-12-23 
pdf
raul atruSba 
579251119 
raulatrushba@gmail.com 
2024-12-19 
pdf
baqar aladaSvili 
514333000 
b.aladashvili@apphouse.ge 
2024-12-12 
pdf
porfile labaxua 
592027997 
plabakhua@tbcbank.com.ge 
2024-12-19 
pdf
vaxtang vaTiaSvili 
577500050 
vakhtang.vatiashvili@gmail.com 
2024-12-19 
pdf
lana kuWuaSvili 
599020665 
lana.kuchuashvili@colliers.ge 
2024-12-19 
pdf
konstantine vaSakiZe 
577054458 
kote.vashakidze@rs.ge 
2024-12-19 
pdf
vasil kostenko 
577009306 
vasilkostenko89@gmail.com 
2024-12-19 
pdf
anna dacenko 
571201155 
nukidatsenko@gmail.com 
2024-12-19 
pdf
arCil niniaSvili 
557555995 
aniniashvili@expertiza.gov.ge 
2024-12-19 
pdf
nika SoSitaSvili 
595311713 
don-shoshita@yahoo.com 
2024-12-19 
pdf
oleg lodia 
555455504 
ogalodia@gmail.com 
2024-12-19 
pdf
Teona CinCalaZe 
598458590 
economauditi@gmail.com 
2024-12-12 
pdf
giorgi aslamazaSvili 
599940249 
giorgiasl@yahoo.com 
2024-12-12 
pdf
qristina arCvaZe 
598917871 
qristine.archvadze@shiftgt.com 
2024-12-06 
pdf
laSa nikolaiSvili 
599298924 
lashanikolaishvili@gmail.com 
2024-12-06 
pdf
maTe doRonaZe 
598595914 
dogonadze91@mail.ru 
2024-12-06 
pdf
daviT baraTaSvili 
599476476 
d.baratashvili@yahoo.com 
2024-12-02 
pdf
giorgi niSnianiZe 
599083291 
g-nishnianidze@mail.ru 
2024-12-02 
pdf
revaz kvinikaZe 
555183382 
r.kvinikadze@mail.ru 
2024-11-28 
pdf
naTia bolqvaZe 
577180877  
natia.bolkvadze@yahoo.com  
2024-11-28 
pdf
laSa xaniSvili 
577999176 
lashakhanishvili@gmail.com 
2024-11-28 
pdf
irakli maisuraZe 
595999796 
iraklimaisurade29@yahoo.com 
2024-11-15 
pdf
manana tyemalaZe 
557471188 
mttm9933@gmail.com 
2024-11-15 
pdf
daviT jelia 
899191495 
djelia@bakertillygeorgia.ge 
2024-11-15 
pdf
giorgi narsia 
551303746 
giorginarsia@yahoo.com 
2024-11-15 
pdf
giorgi wulukiZe 
579141479 
wulukidze.gio@gmail.com 
2024-11-10 
pdf
aleqsandre furcelaZe 
599229833 
a.purtseladze@gmail.com 
2024-11-10 
pdf
giorgi suxiaSvili 
577444233 
g.sukhiashvili@outlook.com 
2024-11-10 
pdf
giorgi giorgobiani 
577640074 
g.giorgobiani1988@gmail.com 
2024-11-10 
pdf
giorgi kacaZe 
592726565 
g.katsadze@gmail.com 
2024-11-01 
pdf
gurami xidaSeli 
555999959 
guramkhidasheli@yahoo.com;  
2024-11-01 
pdf
nikoloz gurgeniZe 
599300888 
ngurgenidze@inventer.ge 
2024-06-27 
pdf
avTandil oqromWedliSvili 
577547601 
avtandil.okromchrdlishvili@nexia.ge 
2024-10-24 
pdf
zurab wiTlauri 
577344445 
realexperti2018@gmail.com 
2024-10-17 
pdf
vladimer mindiaSvili 
577055163 
mindia@gmail.com 
2024-10-17 
pdf
salome romelaSvili 
597091043 
salome.romelashvili1@iliauni.edu.ge 
2024-10-04 
pdf
ana arvelaZe 
598235999 
ana.arveladze@ciu.edu.ge 
2024-10-04 
pdf
TaTia javaxaZe 
599232732 
tatia.javaxadze@gmail.com 
2024-10-04 
pdf
solomon cincaZe 
599012045 
solomin_tsintsadze@yahoo.com 
2024-10-04 
pdf
nika aluRiSvili 
598685577 
17400153@ibus.edu.ge 
2024-10-04 
pdf
giorgi bainduraSvili 
551109197 
g.baindurashvili88@gmail.com 
2024-10-04 
pdf
irma lomaZe 
577737733 
irma_lom@yahoo.com 
2024-09-21 
pdf
vaxtang koxreiZe 
557338533 
v.kokhreidze@fsgroup.ge 
2024-09-12 
pdf
natalia begaSvili 
571111201 
natali.begashvili@gmail.com 
2024-09-12 
pdf
varlam gaCeCilaZe 
591708271 
varlamgachechiladze17@gmail.com 
2024-09-12 
pdf
zurab oragveliZe 
595337230 
z.v.oragvelidze@gmail.com 
2024-09-12 
pdf
lili gamilaRdiSvili 
595073070 
lelagailaghdishvili@gmail.com 
2024-09-12 
pdf
xaTuna tvildiani 
551150152 
khatunatvildiani1@gmail.com 
2024-09-12 
pdf
giorgi SanSiaSvili 
579551000 
auditiltd@yahoo.com 
2024-09-12 
pdf
solomon kargaZe 
595349119 
s.kargadze@gmail.com 
2024-09-07 
pdf
zaza muxigulaSvili 
877711822 
zazamux@yahoo.com 
2024-09-07 
pdf
ilia baiaSvili 
599007655 
baiashvili.ilia@gmail.com 
2024-08-03 
pdf
Salva goniaSvili 
593222947 
shakogoniashvili@gmail.com 
2024-07-27 
pdf
nika merekliSvili 
598114952 
nikusha2228@gmail.com 
2024-07-29 
pdf
paata beria 
577111356 
pt.beria@gmail.com 
2024-07-29 
pdf
giorgi ejibia 
577112645 
ejibiag@gmail.com  
2024-07-29 
pdf
giorgi gulaRaSvili 
555005509 
ggulagashvili@Tbcbank.com.ge 
2024-07-29 
pdf
grigol araxamia 
571004322 
vwv-024@yahoo.com 
2024-07-29 
pdf
qeTevan salTxuciSvili 
592002223 
ketuna91@yahoo.com 
2024-07-29 
pdf
nino beraia 
599548071 
ninoberia@gmail.com 
2024-07-29 
pdf
zviad axvlediani 
577459899 
zviadi@russellbedford.ge 
2024-07-29 
pdf
eTeri wiklauri 
598706465 
tsiklauri.eter@gmail.com 
2024-07-29 
pdf
gvanca sajaia 
595010004 
gsajaia@nbe.gov.ge 
2024-07-29 
pdf
salome kbilaSvili 
599756585 
skbilashvili@nbe.gov.ge 
2024-07-29 
pdf
beqa kakoiSvili 
599736556 
b.kakoishvili@gmail.com 
2024-07-27 
pdf
mariam gabrielaSvili 
595588788 
mariamgabrielashvili73@gmail.com 
2024-07-27 
pdf
levan Canadiri 
599374929 
levanchanadiri87@gmail.com 
2024-07-27 
pdf
Tornike TedoraZe 
557334032 
toka-tedo13@mail.ru 
2024-07-27 
pdf
lola kbilaSvili 
593222947 
lola.kbilashvili@gmail.com 
2024-07-27 
pdf
irakli yufaraZe 
551887787 
irakliyufaradze@yahoo.com 
2024-07-26 
pdf
irakli fifia 
599188208 
irakli.pipia@ge.gt.com 
2024-07-25 
pdf
gela WiTava 
595506516 
gelachitava@yahoo.com 
2024-07-25 
pdf
Tamar fxakaZe 
598264431 
tako.fxakadze@mail.ru 
2024-07-25 
pdf
rusudan maisuraZe 
577112680 
ruso_m@yahoo.com 
2024-07-21 
pdf
mamuka mamalaZe 
577504362 
 
2024-07-21 
pdf
mariam boloTaSvili 
555604592 
bolotashvilimariam@yahoo.com 
2024-07-20 
pdf
ani margvelaSvili 
591933304 
a.margvelashvili@yandex.ru 
2024-07-20 
pdf
mariam gorgiZe 
557104111 
m_gorgidze@cu.edu.ge 
2024-07-20 
pdf
ana TevdoraSvili 
555412551 
anitevdorashvili@hotmail.com 
2024-07-20 
pdf
TaTia joxaZe 
555222629 
tatiajokhadze@yahoo.com 
2024-07-13 
pdf
lena axmeteli 
595804246 
axmeteli7@gmail.com 
2024-07-13 
pdf
baqari Corgoliani 
571039714 
bakarichorgoliani@yahoo.com 
2024-07-06 
pdf
saba tabaRua 
598665000 
sabatabaghua@gmail.com 
2024-07-06 
pdf
SoTa baramiZe 
595217721 
shbaramidze@yahoo.com 
2024-07-06 
pdf
rati futkaraZe 
577477181 
ratiphutkaradze777@gmail.com 
2024-06-27 
pdf
aleqsandre xaraziSvili 
599171113 
aleksandre.kharazishvili@gmail.com 
2024-06-27 
pdf
giorgi eluaSvili 
593621262 
giorgi.eluashvili@colliers.ge 
2024-06-23 
pdf
Tamar daviTaia 
558175718 
davitaia_tamar@yahoo.com 
2024-06-23 
pdf
giorgi barbaqaZe 
514159559 
g.barbakadze93@gmail.com 
2024-06-23 
pdf
lela kupraSvili 
555949618 
lela.kuprashvili@yahoo.com 
2024-06-14 
pdf
meri areSiZe 
599500914 
meri.aresidze@colliers.ge 
2024-06-14 
pdf
medea bikaSvili 
558403556 
mariambikashvili@gmail.com 
2024-06-14 
pdf
xatia foladiSvili 
568731294 
khatia.poladishvili@colliers.ge 
2024-06-14 
pdf
giorgi meliqiSvili 
577225079 
g.m.tbilisimainlibrary@gmail.com 
2024-06-14 
pdf
xaTuna afciauri 
593133336 
aptsiauri1973@gmail.com 
2024-06-14 
pdf
eduard abaiaZe 
599578425 
eduard.abaiadze@gmail.com 
2024-06-10 
pdf
giorgi baqraZe 
595501701 
giga.baqradze@gmail.com 
2024-05-24 
pdf
nato nasiZe 
5777054121 
natonasidze@gmail.com 
2024-05-24 
pdf
salome kostava 
568731294 
salome.kostava@colliers.ge 
2024-05-19 
pdf
nino dedanaSvili 
557451555 
nutsa.dedanashvili@colliers.ge 
2024-05-19 
pdf
mindia beriZe 
595712770 
mindiaberidze@gmail.com 
2024-05-19 
pdf
dimitri janaSia 
551850085 
dimajanashia@yahoo.com 
2024-05-10 
pdf
daviT lataria 
599986133 
davidolata@gmail.com 
2024-05-10 
pdf
giorgi lomiZe 
595350320 
geo.lomidze@gmail.com 
2024-05-10 
pdf
sulxan devaZe 
593344060 
sulkhan.devi@gmail.com 
2024-05-10 
pdf
qeTevan tetunaSvili 
598822512 
ktetunashvili@nbe.gov.ge 
2024-05-10 
pdf
bela vardiZe 
599230044 
bela.vardidze@gmail.com 
2024-05-10 
pdf
zviad mamforia 
558244469 
zviadmamphoria@gmail.com 
2024-04-29 
pdf
nino SanSiaSvili 
598400843 
nino.shanshiashvili@colliers.ge 
2024-04-29 
pdf
beqa arsenaSvili 
579351342 
beka.arsenashvili.1@iliauni.edu.ge 
2024-04-29 
pdf
Tea afxaiZe 
577344256 
tikoapkhaidze@gmail.com 
2024-04-29 
pdf
daviT svaniZe 
599180111 
d_svanidze@yahoo.com 
2024-04-29 
pdf
manana goreliSvili 
558998588 
m_gorelishvili@yahoo.com 
2024-04-29 
pdf
giorgi Sonia 
579433499 
g.shonia@bakashviliandco.com 
2024-04-29 
pdf
kaxaber tarielaSvili 
591006913 
kaxatarielashvili@gmail.com 
2024-03-31 
pdf
vara revaziSvili 
595552650 
v_revazishvili@yahoo.com 
2024-04-20 
pdf
gigla xargelia 
551105870 
gxargelia@gmail.com 
2024-04-18 
pdf
irakli orjonikiZe 
595215080 
i.orjonikidze@yahoo.com 
2024-04-18 
pdf
daviT Sonia 
568809131; 577209299 
datoshonia77@yahoo.com 
2024-04-18 
pdf
baqar diakoniZe 
593402515 
bdiak08@gmail.com 
2024-04-18 
pdf
Tornike lomiZe 
558646488 
tornike.Lomidze@basisbank.ge 
2024-03-31 
pdf
levan kalandaZe 
577180984 
levanikala130187@gmail.com 
2024-03-31 
pdf
maia babunaSvili 
593908510 
maiabab7@gmail.com 
2024-03-22 
pdf
irakli berkacaSvili 
599122180 
irakliberkatsashvili@yahoo.com 
2024-03-17 
pdf
oTari CixlaZe 
577434912 
o.chixladze777@gmail.com 
2024-03-17 
pdf
lela ficxelauri 
598754424 
lelapicxelauri77@gmail.com 
2024-03-17 
pdf
giorgi leJava 
599577315 
glegioni@gmail.com 
2024-02-28 
pdf
elguja bocvaZe 
571442484 
ebotsvadze@tbcbank.com 
2024-02-25 
pdf
შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრი
2017 © საავტორო უფლებები დაცულია