შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრის სერტიფიკაციის ორგანო
საწყისი
სერტიფიკაციის ორგანო
კითხვა-პასუხი
სიახლეები
კონტაქტი
ბიზნესის შეფასების პროგრამა

სერტიფიცირებული პირები

სახელი, გვარი
ტელეფონი
ელ.ფოსტა
მოქმედების ვადა
სერტ.
eduard abaiaZe 
599578425 
eduard.abaiadze@gmail.com 
2023-08-02 
pdf
SoTa ivanaSvili 
577344422 
sivanashvili@expertiza.gov.ge 
2023-06-11 
pdf
nikoloz ostapenko 
558307703 
nika.ostapenko@gacc.com.ge 
2023-04-06 
pdf
giorgi SarifaSvili 
599086889 
sharipashviligeorge@yahoo.com 
2022-12-25 
pdf
mariam kopaliani 
599379030 
Mariam.Kopaliani@ge.ey.com 
2022-10-12 
pdf
levan axobaZe 
597292955 
Levan.Akhobadze@ge.ey.com 
2022-10-12 
pdf
giorgi leJava 
599577315 
glegioni@gmail.com 
2022-09-22 
pdf
nino beraia 
599548071 
ninoberia@gmail.com 
2022-09-18 
pdf
rati futkaraZe 
577477181 
ratiphutkaradze777@gmail.com 
2022-08-12 
pdf
irakli fifia 
599188208 
irakli.pipia@ge.gt.com 
2022-08-12 
pdf
giorgi usaneTaSvili 
555500398 
giorgi.usanetashvili@ge.gt.com 
2022-08-12 
pdf
levan maRlakeliZe 
577570057 
levan.maglakelidze@gmail.com 
2022-08-05 
pdf
goCa Wolokava 
599502577 
g.cholokava@arbitrans.ge 
2022-07-21 
pdf
giorgi kacaZe 
592726565 
g.katsadze@gmail.com 
2022-07-20 
pdf
giorgi baqraZe 
595501701 
giga.baqradze@gmail.com 
2022-05-15 
pdf
baqar aladaSvili 
514333000 
b.aladashvili@apphouse.ge 
2022-03-13 
pdf
gvanca devrisaSvili 
591917796 
gdevrisashvili@bdo.ge 
2022-02-24 
pdf
maia xaCiZe 
595301002 
mkhachidze@bdo.ge 
2022-02-12 
pdf
Teona CinCalaZe 
598458590 
economauditi@gmail.com 
2021-12-17 
pdf
ana roiniSvili 
598400902 
ana.roinishvili@gmail.com 
2021-12-17 
pdf
vaxtang inoriZe 
591114144 
vinoridze@bakertillygeorgia.ge 
2021-12-27 
pdf
Tamaz iaSvili 
599375071 
tamaziashvili@gmail.com 
2021-12-17 
pdf
aleqsandre abeliani 
571966060 
alexandreabeliani@yahoo.com 
2021-12-17 
pdf
niko vaCnaZe 
577055133 
nikovachnadze@gmail.com 
2021-12-17 
pdf
giorgi Todua 
599042733 
giorgi.todua@rs.ge 
2021-12-17 
pdf
irakli yufaraZe 
551887787 
irakliyufaradze@yahoo.com 
2021-12-17 
pdf
qristine margvelaSvili 
577344033 
kristinemargvelashvili@ymail.com 
2021-12-12 
pdf
giorgi Caduneli 
877344030 
gchaduneli@forensics.ge 
2021-12-12 
pdf
qeTevan kakabaZe 
577344412 
kkakabadze@expertiza@gov.ge 
2021-12-12 
pdf
Tamar kirkitaZe 
577344053 
tkirkitadze@expertiza.gov.ge 
2021-12-12 
pdf
gvanca nayofia 
577344339 
gnayopia@gmail.com 
2021-12-12 
pdf
luiza biwaZe 
577344474 
likabitsadz2014@gmail.com 
2021-12-12 
pdf
შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრი
2017 © საავტორო უფლებები დაცულია