შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრის სერტიფიკაციის ორგანო
საწყისი
სერტიფიკაციის ორგანო
კითხვა-პასუხი
სიახლეები
კონტაქტი
ბიზნესის შეფასების პროგრამა

სერტიფიცირებული პირები

სახელი, გვარი
ტელეფონი
ელ.ფოსტა
მოქმედების ვადა
სერტ.
lela janeliZe 
599118341 
janelidze_lela@yahoo.com 
2021-08-02 
pdf
eduard abaiaZe 
599578425 
eduard.abaiadze@moorestephens.ge 
2021-08-02 
pdf
SoTa ivanaSvili 
577344422 
sivanashvili@expertiza.gov.ge 
2021-06-12 
pdf
Teimuraz farcxalaZe  
899501370 
gacc@caucasus.net 
2021-05-14 
pdf
nikoloz ostapenko 
558307703 
nika.ostapenko@gacc.com.ge 
2021-03-25 
pdf
giorgi SarifaSvili 
599086889 
sharipashviligeorge@yahoo.com 
2020-09-11 
pdf
giorgi leJava 
599577315 
glegioni@gmail.com 
2020-09-05 
pdf
nino beraia 
599548071 
ninoberia@gmail.com 
2020-09-05 
pdf
sesili kiknaZe 
555555442 
sesili@tgs-kkgroup.ge 
2020-06-04 
pdf
giorgi kacaZe 
592726565 
g.katsadze@gmail.com 
2020-04-20 
pdf
giorgi baqraZe 
595501701; 2431960 
g.bakradze@bta.ge; giga.baqradze@gmail.com 
2020-02-22 
pdf
gvanca devrisaSvili 
591917796 
gdevrisashvili@bdo.ge 
2020-02-22 
pdf
baqar aladaSvili 
514333000 
b.aladashvili@apphouse.ge 
2020-01-23 
pdf
goCa Wolokava 
599502577 
g.cholokava@arbitrans.ge 
2020-01-23 
pdf
maia xaCiZe 
595301002 
mkhachidze@bdo.ge 
2020-01-23 
pdf
aleqsandre abeliani 
571966060 
alexandreabeliani@yahoo.com 
2019-11-22 
pdf
giorgi Todua 
599042733 
giorgi.todua@rs.ge 
2019-11-22 
pdf
irakli yufaraZe 
551887787 
irakliyufaradze@yahoo.com 
2019-12-22 
pdf
niko vaCnaZe 
577055133 
nikovachnadze@gmail.com 
2019-12-22 
pdf
Tamaz iaSvili 
599375071 
tamaziashvili@gmail.com 
2019-12-22 
pdf
ana roiniSvili 
598400902 
ana.roinishvili@gmail.com 
2019-12-21 
pdf
Teona CinCalaZe 
598458590 
economauditi@gmail.com 
2019-12-21 
pdf
gvanca nayofia 
577344339 
gnayopia@gmail.com 
2019-12-08 
pdf
luiza biwaZe 
577344474 
likabitsadz2014@gmail.com 
2019-12-08 
pdf
qeTevan kakabaZe 
577344412 
kkakabadze@expertiza@gov.ge 
2019-11-09 
pdf
Tamar kirkitaZe 
577344053 
tkirkitadze@expertiza.gov.ge 
2019-11-09 
pdf
mariam Zagania 
898284850 
mari_dzago@yahoo.com 
2019-11-09 
pdf
qristine margvelaSvili 
898303149 
kristinemargvelashvili@yahoo.com 
2019-11-09 
pdf
შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრი
2017 © საავტორო უფლებები დაცულია