შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრის სერტიფიკაციის ორგანო
საწყისი
სერტიფიკაციის ორგანო
კითხვა-პასუხი
სიახლეები
კონტაქტი
მოძრავი ქონების შეფასება

სერტიფიცირებული პირები

სახელი, გვარი
ტელეფონი
ელ.ფოსტა
მოქმედების ვადა
სერტ.
nika feiqriSvili 
599589889 
nikopheik@gmail.com 
2026-02-19 
pdf
lado kuWava 
577992337 
lado17-17@mail.ru 
2026-02-19 
pdf
bela vardiZe 
599230044 
bela.vardidze@gmail.com 
2026-02-19 
pdf
laSa nikolaiSvili 
599298924 
lashanikolaishvili@gmail.com 
2026-02-09 
pdf
berdia gaTenaZe 
599903560 
b.gatenadze@gmail.com 
2026-01-30 
pdf
nana biwaZe 
595088698 
nanbitsadze@gmail.com 
2026-01-30 
pdf
roni qosaSvili 
577486848 
Roni_kosashvili@yahoo.com 
2026-01-30 
pdf
baqar aladaSvili 
514333000 
b.aladashvili@apphouse.ge 
2026-01-25 
pdf
nino miqaia  
599052200 
mikaianino4@gmail.com 
2026-01-22 
pdf
Temur rubenia 
577054565 
t.rubenia@gmail.com 
2026-01-25 
pdf
malxaz wulukiZe 
577112646 
mtsulukidzeexpert@gmail.com 
2025-12-15 
pdf
Teona xmalaZe 
591980424 
teona280193@gmail.com 
2026-01-15 
pdf
zurab SerazadiSvili 
555233033 
proexpco@gmail.com 
2026-01-15 
pdf
gvanca imerliSvili 
551285801 
gvancaim@gmail.com 
2026-01-15 
pdf
anna dacenko 
571201155 
nukidatsenko@gmail.com 
2026-01-08 
pdf
goga gergedava 
577116136 
sashemfaseblobiuro@gmail.com 
2025-12-25 
pdf
levan mamniaSvili 
577056022 
l.mamniashvili@yahoo.com 
2025-12-27 
pdf
levan abaSiZe 
579086075 
labashidze@expertiza.gov.ge 
2025-12-27 
pdf
rati merkvilaZe 
598238485 
r.merkviladze@gmail.com 
2025-12-20 
pdf
daviT TeTvaZe 
577943386 
dtetvadze@expertiza.gov.ge 
2025-12-20 
pdf
daviT lorTqifaniZe 
577344123 
dlortkiphanidze@expertiza.gov.ge 
2025-12-20 
pdf
maia xaCiZe 
595301002 
mkhachidze@bdo.ge 
2025-12-18 
pdf
levan bitaraSvili 
599042732 
lbitarashvili@yahoo.com 
2025-12-15 
pdf
Tamaz iaSvili 
599375071 
tamaziashvili@gmail.com 
2025-12-15 
pdf
qeTevan xavTasi 
551409898 
qkhavtasi@yahoo.com 
2025-12-15 
pdf
jaba beraZe 
558785455 
jabanaber@gmail.com 
2025-12-15 
pdf
valeri mgalobliSvili 
595163008 
valerimgaloblishvili@gmail.com 
2025-12-15 
pdf
raul atruSba 
579251119 
raulatrushba@gmail.com 
2025-12-18 
pdf
cotne zarandia 
599951074 
cotne.zarandia@gmail.com 
2025-12-18 
pdf
niko vaCnaZe 
577055133 
nikovachnadze@gmail.com 
2025-12-14 
pdf
zurab kldiaSvili 
577344161 
zurabkldiashvili@gmail.com 
2025-12-14 
pdf
giorgi darbaiZe 
595358800 
gdarbaidze@forensics.ge 
2025-12-14 
pdf
irakli kvernaZe 
595996998 
kvernadzeirakli@gmail.com 
2025-12-14 
pdf
sofiko mamforia 
577381414 
sofo-m@mail.ru 
2025-12-14 
pdf
durmiSxan ZigraSvili 
577426121 
d.dzigrashvili@gmail.com 
2025-12-07 
pdf
aleqsandre abeliani 
571966060 
alexandreabeliani@yahoo.com 
2025-11-30 
pdf
nana xurcilava 
595520700 
nanuka.khurtsilava@gmail.com 
2025-11-30 
pdf
mamuka doRonaZe 
593338461 
m.dogonadze@rs.ge 
2025-11-30 
pdf
vasil yanaSvili 
577447750 
v.kanashvili@rs.ge 
2025-11-30 
pdf
konstantine vaSakiZe 
577054458 
kote.vashakidze@rs.ge 
2025-11-30 
pdf
nodar qarcivaZe 
577048789 
kartsivadze96@gmail.com 
2025-11-27 
pdf
goCa Wolokava 
599502577 
g.cholokava@arbitrans.ge 
2025-11-27 
pdf
oleg lodia 
555455504 
ogalodia@gmail.com 
2025-11-27 
pdf
nino razmaZe 
591929561 
nin_razmadze@cu.edu.ge 
2025-11-27 
pdf
lado butikaSvili 
555566533 
ladofmg@gmail.com 
2025-11-16 
pdf
qeTevan gabaiZe 
544443152 
qetigabaidze@gmail.com 
2025-11-16 
pdf
akaki xaindrava 
577287350 
kakhakhaindrava7@gmail.com 
2025-11-16 
pdf
mariam biWoSvili 
598207731 
mariambichoshvili@gmail.com 
2025-11-16 
pdf
mariam boloTaSvili 
555604592 
bolotashvilimariam@yahoo.com 
2025-11-15 
pdf
ana TevdoraSvili 
555412551 
anitevdorashvili@hotmail.com 
2025-11-15 
pdf
maia miqautaZe 
551113386 
mikautadze22@gmail.com 
2025-11-15 
pdf
elene Carkviani 
599041411 
elecharkviani@gmail.com 
2025-11-15 
pdf
rusudan maisuraZe 
577112680 
ruso_m@yahoo.com 
2025-11-10 
pdf
dimitri arevaZe 
598588814 
dimitriarevadze@gmail.com 
2025-05-25 
pdf
Tamaz axpateli 
599355533 
takhpateli@gmail.com 
2025-10-30 
pdf
givi Rlonti 
591102610 
givi111@gmail.com 
2025-10-30 
pdf
lela ficxelauri 
598754424 
lelapicxelauri77@gmail.com 
2025-10-30 
pdf
gaioz kalandaZe 
593533281 
gaioz.kalandadze@gmail.com 
2025-10-30 
pdf
mamuka goreliSvili 
598953399 
mamugore@gmail.com 
2025-10-30 
pdf
vaxtang koxreiZes 
557338533 
v.kokhreidze@fsgroup.ge 
2025-10-24 
pdf
robert rusieSvili 
599210541 
robertrusieshvili@yahoo.com 
2025-10-24 
pdf
xviCa kapanaZe 
577050810 
kapanadze.khvicha@gmail.com 
2025-10-10 
pdf
TaTia joxaZe 
555222629 
tatiajokhadze@yahoo.com 
2025-10-03 
pdf
avTandil burjaliani 
579705522 
a.burjaliani@gmail.com 
2025-09-26 
pdf
irakli maisuraZe 
595999796 
iraklimaisuradze29@yahoo.com 
2025-09-22 
pdf
givi kusiani 
596115088 
kusiani_givi@yahoo.com 
2025-09-14 
pdf
nargiz qobulaZe 
577344084 
nakobuladze@forensics.ge 
2025-09-14 
pdf
inga gabaiZe 
595577091 
gabaidzeinga@gmail.com 
2025-09-14 
pdf
nino mJavanaZe 
591101404 
niniamzhavanadze@gmail.com 
2025-09-14 
pdf
irakli varSalomiZe 
571191800 
ivarshalomidze@forensics.ge 
2025-09-14 
pdf
irakli baRdadiSvili 
599170363 
bagdoirakli@mail.ru 
2025-09-14 
pdf
mamuka mamalaZe 
577504362 
mamuka.mamaladze@mail.ru 
2025-09-14 
pdf
ada qaixseveli 
595595495 
609023@mail.ru 
2025-09-08 
pdf
irakli yufaraZe 
551887787 
irakliyufaradze@yahoo.com 
2025-09-04 
pdf
irakli miqabaZe 
577686858 
b.mikabadze@agconsulting.ge 
2025-09-04 
pdf
laSa leJava 
574545544 
lashalezh@gmail.com 
2025-09-04 
pdf
guga daTukiSvili 
598525997 
Gugadatukishvili@gmail.com 
2025-09-04 
pdf
andro dvalaZe 
568768768 
andro.dvaladze@gmail.com 
2025-07-31 
pdf
irakli lomiZe 
555193913 
liraklil@yahoo.com 
2025-07-31 
pdf
giorgi futuriZe 
577055907 
gputuridze@yahoo.com 
2025-07-31 
pdf
SoTa giorgaZe 
595707101 
shota_giorga@yahoo.com 
2025-07-31 
pdf
goCa lobJaniZe 
577156915 
gocha.lobzhanidze7@gmail.com 
2025-07-31 
pdf
giorgi gurgeniZe 
551179856 
giorgigurgenidze99@gmail.com 
2025-07-28 
pdf
vaxtangi TaqTaqiZe 
591449768 
vakhtangtaktakidze@gmail.com 
2025-07-28 
pdf
aleqsandre xaraziSvili 
599171113 
aleksandre.kharazishvili@gmail.com 
2025-07-28 
pdf
ramaz mTvareliZe 
577255791 
mtvarelidzeramaz886@gmail.com 
2025-07-28 
pdf
giorgi beraZe 
598191234 
gio.beradze2@gmail.com 
2025-07-12 
pdf
laSa ZoweniZe 
599282821 
lashadzotseni@gmail.com 
2025-07-12 
pdf
Tornike TargamaZe 
595855572 
targamadzetornike@gmail.com 
2025-07-12 
pdf
nika qobulaZe 
577631400 
nika.qobuladze98@gmail.com 
2025-07-12 
pdf
ana CalabaSvili 
598205245 
ana_chalabashvili@mail.ru 
2025-07-12 
pdf
Salva CitaZe 
511166905 
sh.chitadze@mail.com 
2025-07-12 
pdf
sesili kiknaZe 
555555442 
sessilikikna@gmail.com 
2025-07-10 
pdf
saba tabaRua 
598665000 
sabatabaghua@gmail.com 
2025-07-10 
pdf
karlo saakaSvili 
598101001 
k_saakashvili@yahoo.com  
2025-07-10 
pdf
uCa xucianiZe 
599954775 
uchakhutsianidze@gmail.com 
2025-06-26 
pdf
arCil niniaSvili 
557555995 
aniniashvili@expertiza.gov.ge 
2025-06-26 
pdf
Tamila cixiseli 
599226282 
tamoliziko9@gmail.com 
2025-06-26 
pdf
irakli caluRelaSvili 
595266926 
irakli.tsalugelashvili@gmail.com 
2025-06-26 
pdf
dimitri zamTaraZe 
533332336 
dimitrizamtaradze@gmail.com 
2025-06-26 
pdf
daviT xubulava 
533332336 
d.xublava@gmail.com 
2025-06-26 
pdf
daviT Sonia 
568809131 
datoshonia77@yahoo.com 
2025-06-26 
pdf
paata beria 
577111356 
pt.beria@gmail.com 
2025-06-15 
pdf
avTandil oqromWedliSvili 
577547601 
avtandil.okromchrdlishvili@nexia.ge 
2025-06-15 
pdf
zurab xorava 
599585933 
khoravaz@gmail.com 
2025-06-08 
pdf
marexi togoniZe 
597111333 
mtogo1603@gmail.com 
2025-06-01 
pdf
natalia begaSvili 
571111201 
natali.begashvili@gmail.com 
2025-06-01 
pdf
aleqsandre iordaniSvili 
595545566 
Iordanishvili@gmail.com 
2025-05-31 
pdf
irakli kublaSvili 
595494925 
ikakublashvili@gmail.com 
2025-05-25 
pdf
naTela ciramua 
577155144 
info@base2023.ge 
2025-02-15 
pdf
levan lomiZe 
599041344 
levan_lomidze@yahoo.com 
2025-05-18 
pdf
arCil tyebuCava 
593445508 
archil.tkebuchava.1@gmail.com 
2025-05-18 
pdf
besik TevdoraZe 
597489482 
btevdoraze@gmail.com 
2025-05-18 
pdf
kaxaber gogilaSvili 
595729972 
gogilashvilikakhaber@gmail.com 
2025-05-04 
pdf
giorgi kvintraZe 
598127370 
kvintra@gmail.com 
2025-05-04 
pdf
Tornike duRaSvili 
591449449 
tornikedugashvili@gmail.com 
2024-07-13 
pdf
nika daraxveliZe 
599083288 
nikadarakhvelidze1@gmail.com 
2025-04-12 
pdf
irakli orjonikiZe 
595215080 
i.orjonikidze@yahoo.com 
2025-04-12 
pdf
Sorena WiRlaZe 
571407200 
shorena-09@mail.ru 
2025-04-12 
pdf
nikoloz ostapenko 
558307703 
nika.ostapenko@gacc.com.ge 
2025-04-05 
pdf
lali kuWuxiZe 
577512520 
lilukutchukhidze@gmail.com 
2025-04-05 
pdf
laSa suxiSvili 
577050605 
l.sukhishvili@seragency.gov.ge 
2025-04-05 
pdf
maTe gulverdaSvili 
571508444 
mategulverdashvili@terabank.ge 
2024-09-12 
pdf
ivane turaSvili 
595554607 
turashvili60@mail.ru 
2025-02-10 
pdf
beqa arsenaSvili 
579351342 
beka.arsenashvili.1@iliauni.edu.ge 
2025-02-22 
pdf
Salva goniaSvili 
591286287; 599973131 
shakogoniashvili@gmail.com 
2025-02-07 
pdf
mindia tabaRua 
593344637 
m.tabaghua@gmail.com 
2025-02-07 
pdf
giorgi Caduneli 
577344030 
gchaduneli@forensics.ge 
2025-01-24 
pdf
ia gogolaZe 
598434176 
iagogoladze@mail.ru 
2025-01-12 
pdf
zurab mgalobliSvili 
599574989 
mgaloblishviliz@gmail.com 
2024-07-21 
pdf
ana sesaZe 
598738333 
asesadze@bog.ge 
2024-12-28 
pdf
vaJa TabuaSvili 
598554563 
vtabuashvili@bdo.ge 
2024-12-28 
pdf
beqa CubiniZe 
574204206 
beqa_chubinidze@bk.ru 
2024-12-28 
pdf
lela kupraSvili 
555949618 
lela.kuprashvili@yahoo.com 
2024-12-26 
pdf
sofio xideSeli 
599040158 
skhidesheli@savvy.ge 
2024-12-28 
pdf
Tamaz bukia 
591952424 
t.bukia1960@gmail.com 
2024-12-28 
pdf
cotne kavTelaZe 
596100165 
ckavteladze@gmail.com 
2024-12-23 
pdf
mixeil metreveli 
577773697 
mikheilmetreveli979@gmail.com 
2024-12-23 
pdf
nikoliz kirvaliZe 
577544488 
kirvalidzenikolas@gmail.com 
2024-12-23 
pdf
mamuka makaraZe 
577287366 
mmamuka@gmail.com 
2024-12-23 
pdf
ia fxalaZe 
577287383 
fxaladze.ia@gmail.com 
2024-12-23 
pdf
vefxia mestviriSvili 
595070751 
vefxo83vefxo83@gmail.com 
2024-12-23 
pdf
Teona nozaZe 
577344055 
tnozadze@expertiza.gov.ge 
2024-12-02 
pdf
Teimuraz farcxalaZe 
599501370 
temuri.partskhaladze@crowe.ge 
2024-12-12 
pdf
nikoloz gurgeniZe 
599300888 
ngurgenidze@inventer.ge 
2024-12-19 
pdf
naTela xinikaZe 
577344022 
nkhinikadze@forensics.ge 
2024-12-19 
pdf
zaza kacitaZe 
577344023 
zkatsitadze@forensics.ge 
2024-12-19 
pdf
ilia konjaria 
577344025 
ikonjaria@forensics.ge  
2024-12-19 
pdf
ioseb Wanturia 
577258009 
ichanturia@forensics.ge 
2024-12-19 
pdf
giorgi qurdaZe 
877344027 
gkurdadze@forensics.ge 
2024-12-19 
pdf
levan CuTlaSvili 
577344046 
lchutlashvili@forensics.ge 
2024-12-19 
pdf
daviT maqaZe 
577344034 
dmakadze@forensics.ge 
2024-12-19 
pdf
laSa lomiZe 
577344045 
llomidze@forensics.ge 
2024-12-19 
pdf
giorgi kuWuxiZe 
577344029 
gkuchukhidze@forensics.ge 
2024-12-19 
pdf
zurab geferiZe 
577344035 
zgeperidze@forensics.ge 
2024-12-19 
pdf
irakli SveliZe 
599470185 
ishvelidze@bdo.ge 
2024-12-12 
pdf
Teona CinCalaZe 
598458590 
economauditi@gmail.com 
2024-12-02 
pdf
ana roiniSvili 
598400902 
ana.roinishvili@gmail.com 
2024-12-02 
pdf
lika xunaSvili 
577344054 
lkhunashvili@expertiza.gov.ge 
2024-12-02 
pdf
zurab oragveliZe 
595337230 
z.v.oragvelidze@gmail.com 
2024-11-15 
pdf
daviT jelia 
899191495 
djelia@bakertillygeorgia.ge 
2024-11-15 
pdf
daviT amaSukeli 
577344024 
DAmashukeli@expertiza.gov.ge 
2024-11-15 
pdf
TinaTin RvinifaZe 
577714949 
T.gvinifadze@gmail.com 
2024-11-15 
pdf
eduard abaiaZe 
599578425 
eduard.abaiadze@gmail.com 
2024-11-15 
pdf
giorgi SarifaSvili 
599086889 
sharipashviligeorge@yahoo.com 
2024-11-10 
pdf
kukuri nonikaSvili 
577307585 
nonika25@gmail.com 
2024-11-10 
pdf
giorgi wulukiZe 
579141479 
wulukidze.gio@gmail.com 
2024-11-10 
pdf
aleqsandre furcelaZe 
599229833 
a.purtseladze@gmail.com 
2024-11-10 
pdf
giorgi kacaZe 
592726565 
g.katsadze@gmail.com 
2024-11-01 
pdf
irakli gocaZe 
577264008 
irakli340@gmail.com 
2024-11-01 
pdf
ramazi mumlaZe 
599575755 
ramaz.mumladze57@gmail.com 
2024-11-01 
pdf
maia gvetaZe 
577567707 
m.gvetadze75@gmail.com 
2024-10-24 
pdf
mariam darsania 
593746070 
m.darsania@yahoo.com 
2024-10-24 
pdf
vladimer mindiaSvili 
577055163 
mindia@gmail.com 
2024-10-17 
pdf
givi qarCava 
598257679 
karchavagivi1@gmail.com 
2024-10-11 
pdf
giorgi xuciSvili 
598 55 13 24  
khuutsishvili.g@gmail.com 
2024-10-11 
pdf
daviT SaraSiZe 
593722271 
d.sharashidze63@gamil.com 
2024-09-30 
pdf
zaali nikuWaZe 
555359173 
z.nikuchadze@gmail.com 
2024-09-21 
pdf
ana osiymiSvili 
599934595 
ana.osiqmishvili@gmail.com 
2024-09-07 
pdf
Sorena gigolaSvili 
598646433 
sgigolashvili.uvc@gmail.com 
2024-09-07 
pdf
aleqsandre TaTeiSvili 
599507256 
sandrtat@gmail.com 
2024-09-07 
pdf
Temur juReli 
598828795 
t.jugheli@fsgroup.ge 
2024-09-07 
pdf
rati futkaraZe 
577477181 
ratiphutkaradze777@gmail.com 
2024-08-03 
pdf
nino beraia 
599548071 
ninoberia@gmail.com 
2024-07-29 
pdf
Tamaz janezaSvili 
599941329 
tamaz1955@yahoo.com 
2024-07-29 
pdf
eTeri gogia 
593244169 
eterigogia@yahoo.com 
2024-07-29 
pdf
Tengiz xrustali 
555170407 
tengiz_khrustali@yahoo.com 
2024-07-25 
pdf
xviCa qarCava 
577009319 
logistics.khvicha@gmail.com 
2024-07-25 
pdf
irakli fifia 
599188208 
irakli.pipia@ge.gt.com 
2024-07-21 
pdf
goCa garuCava 
571464651 
garuchavagocha@gmail.com 
2024-07-21 
pdf
levan maRlakeliZe 
577570057 
levan.maglakelidze@gmail.com 
2024-07-21 
pdf
lena axmeteli 
595804246 
axmeteli7@gmail.com 
2024-04-20 
pdf
kote aivazaSvili 
593720232 
kote.aivazashvili@nexia.ge 
2024-06-27 
pdf
Ggivi cucqiriZe 
598626010 
tsutskiridzegigi@gmail.com 
2024-06-27 
pdf
mixeil eraZe 
555106102 
meradze24@gmail.com 
2024-06-27 
pdf
jemal ZnelaZe 
577460131 
jemalidz@gmail.com 
2024-06-27 
pdf
SoTa kvaracxelia 
558518784 
shotikokvaratskhelia@gmail.com 
2024-06-14 
pdf
valeri beglaraSvili 
514661313 
beglarashvilivaleri@gmail.com 
2024-06-14 
pdf
levan yanCaveli 
599683477 
levan.kanchaveli82@gmail.com 
2024-06-14 
pdf
marine lomiZe 
599221776 
marina_lursmanashvili@yahoo.com  
2024-06-10 
pdf
levan kalandaZe 
577180984 
levanikala130187@gmail.com 
2024-06-06 
pdf
Tea rostiaSvili 
593114600 
tea.rostiashvili@colliers.ge 
2024-06-06 
pdf
beqa kakoiSvili 
599736556 
bkakoishvili10@mail.ru 
2024-06-06 
pdf
besik kvaWantiraZe 
577757531 
b.kvachatiradze@gamil.com 
2024-06-06 
pdf
laSa isakaZe 
577056021 
l.isakadze33@yahoo.com 
2024-06-06 
pdf
giorgi lomiZe 
595350320 
geo.lomidze@gmail.com 
2024-06-06 
pdf
nato nasiZe 
5777054121 
natonasidze@gmail.com 
2024-05-24 
pdf
mirza CxikviSvili 
574947494 
marketingi83@mail.ru 
2024-05-19 
pdf
marina muSkudiani 
598265368 
marika.mushkudiani@gmail.com 
2024-05-19 
pdf
revaz kvinikaZe 
555183382 
r.kvinikadze@mail.ru 
2024-05-16 
pdf
naTia bolqvaZe 
577180877  
natia.bolkvadze@yahoo.com  
2024-05-16 
pdf
giorgi suxiaSvili 
577444233 
g.sukhiashvili@outlook.com 
2024-04-29 
pdf
Tea afxaiZe 
577344256 
tikoapkhaidze@gmail.com 
2024-04-29 
pdf
vaxtang gigaSvili 
557711276 
vakhtanggigashvili@gmail.com 
2024-04-29 
pdf
giorgi gujabiZe 
595858844 
giorgigudj@yahoo.com 
2024-04-20 
pdf
SoTa baramiZe 
595217721 
shbaramidze@yahoo.com 
2024-04-18 
pdf
giorgi baqraZe 
595501701 
giga.baqradze@gmail.com 
2024-04-18 
pdf
emzar qaTamaZe 
593364649 
emzar71@mail.ru 
2024-04-18 
pdf
Sorena gogitiZe 
599094907 
gogitidzeshorena@gmail.com 
2024-03-22 
pdf
giorgi leJava 
599577315 
glegioni@gmail.com 
2024-02-28 
pdf
sofo bakuraZe 
595001311 
sophobakuradze@yahoo.com 
2024-02-25 
pdf
შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრი
2017 © საავტორო უფლებები დაცულია