შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრის სერტიფიკაციის ორგანო
საწყისი
სერტიფიკაციის ორგანო
კითხვა-პასუხი
სიახლეები
კონტაქტი
უძრავი ქონების აგეგმვა

სერტიფიცირებული პირები

სახელი, გვარი
ტელეფონი
ელ.ფოსტა
მოქმედების ვადა
სერტ.
salome davlaSeriZe 
577356335 
salome.davlasheridze@energo-pro.ge 
2026-01-25 
pdf
vladimer TaflaZe 
595900624 
vaja.tapladze@gmail.com 
2026-01-25 
pdf
rezo baCilava 
557909056 
bachilavarezi@gmail.com 
2026-01-25 
pdf
giorgi qveliaSvili 
0322382542 
g.qveliashvili@gmail.com 
2026-01-25 
pdf
kaxaber tyemalaZe 
599939622 
kaxasony@gmail.com 
2026-01-25 
pdf
daviT bucxrikiZe 
514090330 
datobucxri@gmail.com 
2025-12-12 
pdf
daviTi solomniSvili 
555974354 
davitsolomnishvili@gmail.com 
2025-12-12 
pdf
nikoloz WeiSvili 
577505554 
nickcheishvili@gmail.com 
2025-12-12 
pdf
pavle xideSeli 
595923555 
p.khidesheli@gmail.com 
2025-12-12 
pdf
uCa kvirkvelia 
577662924 
uchakvirkvelia@gmail.com 
2025-12-12 
pdf
uCa SanTaZe 
577086260 
uchashantadze@gmail.com 
2025-12-12 
pdf
rezo xaxutaiSvili 
551787800 
rezi.khakhutaishvili@gmail.com 
2025-12-12 
pdf
zurab ivanaZe 
591983623 
 
2025-12-12 
pdf
iuri jiblaZe 
577210919 
iuri.jibladze@gmail.com 
2025-12-12 
pdf
nikoloz bregvaZe 
555277398 
info@topogeo.ge 
2025-11-09 
pdf
anna yvelaSvili 
551501128 
annaflami05@gmail.com 
2025-11-09 
pdf
laSa goderiZe 
514206655 
geo_line2016@yahoo.com 
2025-11-09 
pdf
Tornike JorJoliani 
555003373 
tornikejorjoliani@yahoo.com 
2025-11-02 
pdf
vaJa jiqia 
598916109 
vajajiqia@mail.ru 
2025-09-26 
pdf
givi merebaSvili 
555054477 
gia.merebashvili@mail.ru 
2025-09-26 
pdf
iase sefaSvili 
593390117 
iasesefashvili@mail.ru 
2025-09-26 
pdf
Temur kvaracxelia 
591646316 
t.kvaratskhelia@gamma.ge 
2025-09-26 
pdf
arCil mirotaZe 
593767755 
archil.mirotadze@gmail.com 
2025-09-26 
pdf
gurgen rosnaZe 
591101412 
gurid122@gmail.com 
2025-07-14 
pdf
maTe fifia 
568961019 
m.pipia@emg.ge 
2025-07-14 
pdf
lado basilaZe 
557917050 
ladobasiladze1982@mail.ru 
2025-07-14 
pdf
mariam basaria 
558764995 
mariambasaria@gmail.com 
2025-07-14 
pdf
gia Sonia 
577070175 
giashonia1991@gmail.com 
2025-07-14 
pdf
daviT xaraZe 
557064455 
davitkharadze11@gmail.com 
2025-07-14 
pdf
nino svanaZe 
577344179 
svanadzenino@mail.ru 
2025-07-14 
pdf
giorgi baramiZe 
577350565 
george.baramidze@energo-pro.ge 
2025-07-14 
pdf
irakli ivaniSvili 
577344010 
ivaika@yahoo.com 
2025-07-06 
pdf
aleqsi qavTaraZe 
599116540 
alexkavtaradze@gmail.com 
2025-02-15 
pdf
giorgi zurabaSvili 
551198811 
zurabashviligiorgi7@gmail.com 
2025-02-15 
pdf
giorgi qoTolaSvili 
577681188 
giorgi.kotolashvili@gmail.com 
2025-02-15 
pdf
anri arabiZe 
574004869 
nri.arabidze.1@iliauni.edu.ge 
2025-02-15 
pdf
iago gogilava 
591750110 
gogilavaiago@gmail.com 
2025-02-15 
pdf
nodar beriZe 
591188208 
beridzenodari13@gmail.com 
2025-02-15 
pdf
irakli sarjvelaZe 
599003678 
isarjveladze@napr.gov.ge 
2025-02-15 
pdf
Tornike JorJoliani 
555003373 
tornikejorjoliani@yahoo.com 
2024-12-13 
pdf
sofiko elisaSvili 
577350515 
sophiko.elisashvili@energo-pro.ge 
2024-12-13 
pdf
nugzar gogiberiZe 
577350404 
nugzarigogiberidze@energo-pro.ge 
2024-12-13 
pdf
goCa kaxiZe 
597392344 
gochakaxidze@gmail.com 
2024-12-13 
pdf
giorgi axalaia 
598590158 
giorgi.akhalaia@iliauni.edu.ge 
2024-10-10 
pdf
daviT wiklauri 
558781000 
david.tsiklauri@iliauni.edu.ge 
2024-10-10 
pdf
xaTuna qvliviZe 
599209620 
khatuna.kvlividze@iliauni.edu.ge 
2024-10-10 
pdf
zurab TavaZe 
599274883 
zurab.tavadze@iliauni.edu.ge 
2024-10-10 
pdf
irakli TalakvaZe 
599104903 
iraklitalakvadze@gmail.com 
2024-10-10 
pdf
malxaz komlaZe 
599360322 
info@alligator.ge 
2024-10-10 
pdf
irakli CiburdaniZe 
899110550 
iraklich@aplr.org 
2024-10-10 
pdf
nino SubaSiSvili 
558927476 
nini.shubashishvili@gmail.com 
2024-07-21 
pdf
mariam wiqariSvili 
558487348 
mariamwiqarishvili28@gmail.com 
2024-07-21 
pdf
giorgi baRaTuria 
599727030 
gogabagaturia@gmail.com 
2024-07-21 
pdf
daTo undilaSvili 
568116611 
dato.undila@gmail.com 
2024-07-21 
pdf
dimitri boqoliSvili 
597014531 
dimabokolishvili@gmail.com 
2024-07-21 
pdf
daviT gogolaZe 
591705956 
datoaplr@gmail.com 
2024-07-21 
pdf
Salva suxitaSvili 
555999455 
ssuxitashvili@gmail.com 
2024-07-21 
pdf
SoTa gogiberiZe 
593446311 
kadastri-XXI@mail.ru 
2024-03-31 
pdf
შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრი
2017 © საავტორო უფლებები დაცულია