შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრის სერტიფიკაციის ორგანო
საწყისი
სერტიფიკაციის ორგანო
კითხვა-პასუხი
სიახლეები
კონტაქტი
უძრავი ქონების აგეგმვა

სერტიფიცირებული პირები

სახელი, გვარი
ტელეფონი
ელ.ფოსტა
მოქმედების ვადა
სერტ.
ivane afriamaSvili 
591505043 
vanoafriashvili@gmail.com 
2021-07-03 
pdf
pavle xideSeli 
595923555 
p.khidesheli@gmail.com 
2021-07-03 
pdf
SoTa gogiberiZe 
893446311 
kadastriXXI@posta.ge 
2021-07-03 
pdf
Tornike JorJoliani 
555003373 
 
2021-07-03 
pdf
zurab gamyreliZe 
592042052  
zurab.gamkrelidze@gmail.com  
2021-04-04 
pdf
vladimer toronjaZe 
595893728 
ladotoronjadze@gmail.com 
2021-04-04 
pdf
lado basilaZe 
557917050 
ladobasiladze1982@mail.ru 
2021-04-04 
pdf
goCa TxeliZe 
593941130 
gochat82@gmail.com 
2021-04-04 
pdf
giorgi meSveliani 
592534949 
georgimeshveliani@gmail.com 
2021-04-04 
pdf
irakli qurdaZe 
595161622 
qurdadze.irakli@gmail.com 
2021-04-04 
pdf
spartak qacanaSvili 
551510863 
n.katsanashvili_17@yahoo.com 
2021-04-04 
pdf
irakli sarjvelaZe 
599003678 
isarjveladze@napr.gov.ge 
2020-12-23 
pdf
mamuka mazanaSvili 
591067307 
amxanagobaavlabari2005@mail.ru 
2020-12-23 
pdf
irakli sisauri 
593431212 
isisauri@napr.gov.ge 
2020-12-23 
pdf
roman kvetenaZe 
599884186 
romakvetenadze@gmail.com 
2020-12-23 
pdf
mixeil arboliSvili 
599884186 
mixeil.arbo@gmail.com 
2020-12-23 
pdf
giorgi afciauri 
599213110 
g.apciauri01@gmail.ru 
2020-12-23 
pdf
aleqsandre sazandariSvili 
591022134 
alekosazandarishvili@gmail.com 
2020-12-23 
pdf
mixeil kublaSvili 
598386275 
kublashvili1995mikheili@gmail.com 
2020-12-23 
pdf
saba sabauri 
597173015 
sabaurisaba@gmail.com 
2020-12-23 
pdf
goCa gvancelaZe 
591021161 
 
2020-12-23 
pdf
daviT papiaSvili 
598007812 
daviti papiashvili@yahoo.com 
2020-12-23 
pdf
elene bliaZe 
577622244 
ebliadze@gmail.com 
2020-12-21 
pdf
givi merebaSvili 
555054477 
gia.merebashvili@mail.ru 
2020-12-21 
pdf
iase sefaSvili 
593390117 
iasesefashvili@mail.ru 
2020-12-21 
pdf
daviT eliava 
571660808 
eliavadavit@gmail.com 
2020-12-21 
pdf
giorgi maRalaSvili 
593188001 
teqinproeqti@yahoo.com 
2020-12-21 
pdf
Temur arCvaZe 
598518410 
t.archvadze1989@gmail.com 
2020-12-21 
pdf
Temur mgelaZe 
599692692 
servis.pluss.ge@gmail.com 
2020-12-21 
pdf
vaJa jiqia 
598916109 
vajajiqia@mail.ru 
2020-12-21 
pdf
zurabi sozaSvili 
577208256 
zurabsozashvili@gmail.com 
2020-12-21 
pdf
irakli CiburdaniZe 
899110550 
iraklich@aplr.org 
2020-10-05 
pdf
mixeil Somaxia 
595220322 
mshomakhia@infoland.ge 
2020-10-05 
pdf
aleqsandre gvaramia 
595221020 
agvariamia@infoland.ge 
2020-10-05 
pdf
giorgi cercvaZe 
551516060 
gtsertsvadze@infoland.ge 
2020-10-05 
pdf
nugzar gogiberiZe 
577350404 
nugzarigogiberidze@energo-pro.ge 
2020-09-27 
pdf
giorgi zoiZe 
577350509 
giorgi.zoidze@energo-pro.ge 
2020-09-27 
pdf
sofiko elisaSvili 
577350515 
sophiko.elisashvili@energo-pro.ge 
2020-09-27 
pdf
arCil mirotaZe 
593767755 
archil.mirotadze@gmail.com 
2020-07-26 
pdf
irakli TalakvaZe 
599104903 
iraklitalakvadze@gmail.com 
2020-07-26 
pdf
malxaz komlaZe 
599360322 
info@alligator.ge 
2020-07-26 
pdf
avTandil mesxi 
577756065 
avto777-7@mail.ru 
2020-07-26 
pdf
jambul elbaqiZe 
599957558 
jabaelbakidze@gmail.com 
2020-04-19 
pdf
daviT gogolaZe 
591705956 
datoaplr@gmail.com 
2020-04-19 
pdf
laSa laSauri 
599337670 
lashalashauri@mail.ru 
2020-04-19 
pdf
Salva suxitaSvili 
555999455 
ssuxitashvili@gmail.com 
2020-04-19 
pdf
joni elbaqiZe 
599989357 
jonikoelbakidze@mail.ru 
2020-04-19 
pdf
levan kalmaxeliZe 
577350461 
kalmaxaaa@live.com 
2019-11-13 
pdf
Temur kvaracxelia 
591646316 
t.kvaratskhelia@gamma.ge 
2019-11-13 
pdf
შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრი
2017 © საავტორო უფლებები დაცულია